ESG Chapter

ปัจจุบัน การรณรงค์และการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กรุงเทพฯ (20 เมษายน 2564) – อาดิดาส นำเสนอวิวัฒนาการแห่งแนวคิดของแบรนด์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานผ่านซีรีส์ภาพยนตร์ “Impossible Is Nothing”
สิงคโปร์ (8 เมษายน 2564) - แกร็บ โฮลดิ้งส์ ประกาศแผนการก่อตั้งกองทุนที่ชื่อว่า “GrabForGood” หรือ…
พร้อมแนะนำ ESG Benchmark เครื่องมือวัดเทียบสมรรถนะองค์กรด้าน ESG เป็นครั้งแรก
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำเอกสาร
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำเอกสารแนวทางรับมือของภาคธุรกิจต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ปี ค.ศ.2020 ที่เริ่มต้นขึ้น ถือเป็นปีแรกเริ่มของทศวรรษ 2020 ที่โลกต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน
นับตั้งแต่ที่ ไมเคิล อี พอร์เตอร์ ได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง Creating Shared Value (CSV) ร่วมกับ…
แนวคิดของการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) เสนอให้ธุรกิจต้องสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับกิจการและสังคมไปพร้อมกันเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
การสร้างคุณค่าร่วม หรือ CSV เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากเรื่อง CSR ที่ถูกปรับแต่งเพื่อให้ตอบโจทย์ทางกลยุทธ์ในการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมๆ กัน
Page 2 of 4
X

Right Click

No right click