Drink Safely: Paper Packaging

December 04, 2019 629

ราคาไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันต่างให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นหลัก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและสุขอนามัย เราสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าประเภทออร์แกนิคนั้น ถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปเป็นเท่าตัว หากแต่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกขณะ

เช่นเดียวกับบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งอาหารที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยวัสดุอันหลากหลายและกรรมวิธี การผลิตอันทันสมัย บรรจุภัณฑ์เหล่านี้สัมผัสกับอาหารที่เรารับประทานโดยตรง ดังนั้นวัสดุที่นำมาใช้จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคด้วย

เหล่านี้นี่เองที่ทำให้นักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักสร้างแบรนด์หันมาให้ความสนใจ นวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์กันมากขึ้น เช่นเดียวกับเอสซีจี เปเปอร์ ผู้ผลิตกระดาษอย่างครบวงจรรายใหญ่ที่สุดใน ภูมิภาคอาเซียน ดำเนินธุรกิจเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์ เขียน และสายธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกอย่างครบวงจรและมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกระบวนการผลิตและ การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนั้นยังมีการ จัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืนรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยเอสซีจี เปเปอร์ ดำเนินธุรกิจที่มีความสอดคล้องกับเอสซีจีซึ่งมุ่งมั่นวิจัย พัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มด้วย

คุณสมบัติที่ดีมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังได้นำรูปแบบการตลาดแนวสร้างสรรค์ Human Value Marketing หรือ การตลาดเพิ่มคุณค่า เพื่อวันนี้และวันหน้าสำหรับทุกคนที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้คนรอบข้าง สังคม และสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการที่ แท้จริงของผู้บริโภคทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

เอสซีจี เปเปอร์ เล็งเห็นถึงปัญหาและหวังให้ผู้บริโภคปลอดภัยอย่างแท้จริงจึงได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการเป็นผู้นำการผลิตกระดาษ เป็นเวลากว่า 40 ปี มาคิดค้นพัฒนากระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะ (Food Grade) ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค จนได้รับรองมาตรฐานว่าด้วยการ ผลิตกระดาษเพื่อบรรจุภัณฑ์อาหาร GMP Fibre-base เป็นรายแรกและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ “ไอเดีย แคร์แพ็ค” (Idea CarePack) 

โดยมีหัวใจสำคัญที่ความสะอาด ปลอดภัย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดการบริเวณพื้นที่โดยรอบที่ใช้ในการผลิต และการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตต้องได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดปลอดภัยแก่ ผู้บริโภคสูงสุด ไอเดีย แคร์แพ็คได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) หรือหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ CODEX ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา นอกจากความสะอาดและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์ของไอเดีย แคร์แพ็คยังโดดเด่นด้วยนวัตกรรมพิเศษช่วยให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีคุณสมบัติพิเศษกว่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและตอบโจทย์ความต้องการได้เหนือกว่ามาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้กรวยน้ำถึงปีละ 3,000 ล้านใบ หรือเท่ากับวันละ 10 ล้านใบ ซึ่งหมายถึงมีผู้ใช้กรวยน้ำประมาณวันละ 5 ล้านคน โดยกรวยน้ำดื่มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ได้ผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหารโดยเฉพาะ (Food Grade) จึงมีสารเรืองแสงเจือปนอยู่

เมื่อผู้บริโภคใช้กรวยน้ำเหล่านี้บรรจุน้ำดื่ม อาจมีสารเรืองแสงละลายปนอยู่ในน้ำ และเข้าสู่ร่างกายเมื่อผู้บริโภคดื่มน้ำนั้นเข้าไป สารเรืองแสงหรือ Optical Brightening Agents (OBA) คือสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เพิ่มความขาวสว่างในการผลิตกระดาษถ่ายเอกสารและกระดาษสำหรับสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นสารเคมีที่ละลายในน้ำได้ สารเรืองแสงมีอนุพันธ์ของ Stilbene มีรูปร่างโมเลกุลคล้ายฮอร์โมน Estrogen ของเพศหญิง หากได้รับสาร Stilbeneในปริมาณมาก จะสะสมในร่างกาย และอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ หรือทำให้ผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ ในหลายประเทศ อาทิ เยอรมันและญี่ปุ่น มีการกำหนดให้บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอาหารต้องผ่านการทดสอบสารเรืองแสง สำหรับวิธีการทดสอบว่ากรวยน้ำมีสารเรืองแสงเจือปนอยู่หรือไม่ ทำได้โดยนำกรวยน้ำไปวางไว้ใต้หลอดไฟยูวี เพื่อดูว่ามีการเรืองแสงหรือไม่

ผู้บริโภคจำนวนมากรู้ว่าการดื่มน้ำมีประโยชน์ต่อร่างกาย เมื่อต้องออกไปนอกบ้าน เช่น โรงพยาบาล ฟิตเนส ก็จะกดน้ำจากตู้น้ำดื่มใส่ในกรวยน้ำให้คนที่เราห่วงใย โดยไม่รู้เลยว่าบรรจุภัณฑ์นั้นมีสารปนเปื้อนละลายอยู่ จึงเหมือนเป็นการหยิบยื่นอันตรายให้คนที่เรารักโดยไม่รู้ตัวนายพุทธพร แสงรัตนเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี เปเปอร์ กล่าว

ด้วยตระหนักถึงอันตรายของสารเรืองแสงและเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค ไอเดีย แคร์แพ็คจึงได้พัฒนากรวยน้ำดื่มจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหารโดยเฉพาะ (Food Grade) ด้วย Ultra Hygienic Technology หรือเทคโนโลยีควบคุมความสะอาดอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษตลอดทั้งกระบวนการผลิต และได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) จึงทำให้ได้กรวยน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และผ่านการทดสอบสารเรืองแสงและโลหะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย โดยนอกจากคุณภาพด้านอนามัยแล้ว ยังเพิ่มคุณสมบัติพิเศษด้วยนวัตกรรม Curve Lock Technology ซึ่งออกแบบปลายกรวยน้ำให้โค้งมน เพื่อป้องกันการรั่วซึม ทำให้หยิบใช้ง่าย ไม่ติดกัน และด้วยกระดาษที่หนาและอุ้มน้ำได้นาน จึงสามารถบรรจุน้ำดื่มที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียสได้นานกว่า 2 นาที โดยไม่อ่อนตัว

นอกจากนี้ไอเดียแคร์แพ็คยังได้รณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกดื่มน้ำด้วยกรวยน้ำที่ปราศจากสารเรืองแสงเพื่อความปลอดภัยโดยมอบสัญลักษณ์ดื่มน้ำอย่างมั่นใจไร้สารเรืองแสงให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่ใส่ใจสุขภาพพนักงานและผู้ใช้บริการด้วยการเปลี่ยนมาใช้กรวยน้ำไอเดีย แคร์แพ็ค เมื่อผู้บริโภคพบเห็นสัญลักษณ์นี้ที่ใด ก็มั่นใจได้ว่าจุดบริการน้ำดื่มนั้นใช้กรวยน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถดื่มน้ำได้อย่างสบายใจ

จากกรณีศึกษาของเอสซีจี เปเปอร์นี้ ช่วยให้นักสร้างแบรนด์เห็นได้ว่าการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้น ความสะอาดปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สร้างการรับรู้ด้านบวกต่อแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิผล


เรื่อง : ดร.กรรวิภา เมธานันทกูล

-----------------------
นิตยสารMBA ฉบับที่ 184 Jan - Feb 2015

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Wednesday, 04 December 2019 10:16
X

Right Click

No right click