×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 810

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 7636

 U.REKA โปรเจ็กต์ปั้น Startup Deep Tech ไทย

April 10, 2018 1187

 

ดิจิทัล เวนเจอร์ส  ประกาศเปิดโครงการ U.REKA จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่งของไทย ร่วมกับไมโครซอฟท์ และ KX สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Technology) ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นสำหรับประเทศไทยซึ่งกำลังต้องการนวัตกรรมของตัวเองในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ

อรพงศ์ เทียนเงิน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่ายุคนี้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ นับเป็นช่วงต้นของการปฏิวัติดิจิทัลของโลก ซึ่งหากเราไม่สามารถก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน และเป็นโจทย์ของทุกองค์กรที่ต้องเผชิญหน้าอย่างไรก็ตามเมื่อดูความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทยแล้วยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ยังขาดการเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคธุรกิจและภาครัฐ ประกอบกับจากการทำงานของดิจิทัล เวนเจอร์สที่ผ่านมาพบว่าสตาร์ทอัพของไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่โดดเด่นเป็นของตัวเอง ซึ่งการจะพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมหาวิทยาลัย

เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับการวิจัยและพัฒนาด้าน Deep Technology จึงมีการริเริ่มโครงการ U.REKA ขึ้น โดยมุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการพัฒนานวัตกรรมให้กับประเทศในระยะยาวได้”

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เริ่มดต้นด้วย 7 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึง The Knowledge Exchange (KX) และ ไมโครซอฟท์ ไทยแลนด์

U.REKA มุ่งเน้นให้กลุ่มอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเทคโนโลยีชั้นสูง รวมกลุ่มกันเป็น Startup นำเสนอไอเดียจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 6 ด้าน คือ Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Clouds & Security, Big Data & Internet of Things,  VR & AR และ Quantum Computing ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมหลัก ซึ่งในระยะแรกมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมการค้าปลีก การท่องเที่ยว การเดินทาง และ บริการทางการเงิน เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ และนำออกสู่ตลาดได้จริงในอนาคต

กลุ่ม Startup ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายตลอดระยะเวลาโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสายการเงินจาก ดิจิทัล เวนเจอร์ส ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากไมโครซอฟท์ ในส่วนของ The Knowledge Exchange (KX) สนับสนุนสถานที่ทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาและวิจัยของกลุ่ม Startup เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรมที่ยั่งยืน ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยต่างๆ จะสนับสนุนการให้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยพื้นฐานเพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดและสร้างโอกาสทางการตลาด รวมถึงการสรรหานักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรม

อรพงศ์หวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศให้เกิดขึ้นจริงในระยะยาว และผู้ร่วมทำโครงการนี้ก็ยินดีจะขยายความร่วมมือกับพันธมิตรอื่นที่มีเป้าหมายเดียวกันทั้งสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการ U.REKA เปิดรับสมัครกลุ่ม Startup เพื่อเข้าสู่กิจกรรม IDEATION BOOTCAMP ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดการรับสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.u-reka.co

Last modified on Wednesday, 15 April 2020 16:10
X

Right Click

No right click