October 20, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

เปิดใจ 2 ศิษย์แห่ง MBA มทร.ธัญบุรี

January 08, 2018 2312

เหตุผลการเลือกสถาบันการศึกษาระดับปริญญาโท ของแต่ละคนนั้น อาจจะมีหลายๆ ปัจจัยในการนำมาประกอบในการตัดสินใจ บางคนเลือกเรียนต่อที่แห่งหนึ่ง เพราะจุดแข็งทางด้านของวิชาการที่ตอบโจทย์รองรับกับความก้าวหน้าในการทำงานในอนาคต หรือบางคนเลือกเพราะเป็นศิษย์เก่าที่เคยเรียนมาก่อนหน้าในระดับปริญญาตรี และจากประสบการณ์ในการเรียนที่ผ่านมานั้น ถือว่าเป็นข้อมูลนำมาตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

ชลิตพงศ์ ตุ้มเลี้ยง นักศึกษาปริญญาโท Executive ปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ เอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) ให้สัมภาษณ์ MBA Magazine ว่า การเลือกเรียน MBA ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะมีสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการทำงาน โดยเฉพาะในตำแหน่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและบริการ บริษัท เบเนลลี่ คีเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ เขาเล่าต่อว่าการเรียนที่ RMUTT ว่า เป็นการติดอาวุธเพื่อสร้างอนาคตในธุรกิจเลยทีเดียว และนอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังมีโอกาสได้คอนเนคชั่นจากเพื่อนใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีในด้านของสิ่งแวดล้อม  อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง และการให้คำปรึกษาของอาจารย์ สร้างความใกล้ชิด บรรยากาศการสอนเป็นกันเอง ทั้งในและนอกห้องเรียน

“หลังจากเรียนที่นี่ผ่านไป 1 เทอม ได้นำความรู้กลับไปใช้ในการทำงาน พัฒนาบุคลากรและระบบงาน เหมือนเรามาติดอาวุธทางปัญญา นำกลับไปใช้ในชีวิตการทำงานได้จริง องค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัย ทำให้ผมกล้าที่จะรับงานจากผู้บริหารมาทำเพิ่มขึ้น อาจารย์ที่นี่มีความพร้อมและประสบการณ์ในการถ่ายทอดวิชากับลูกศิษย์ ไม่เพียงแค่เนื้อหาที่เรียน อาจารย์ยังสอนว่า คนเราไม่ว่าจะทำอะไร ประกอบวิชาชีพใด ต้องมีจริยธรรมในการทำงาน ซึ่งคำนี้อาจารย์ทุกท่านจะย้ำกับพวกเราทุกคน”

 

 ชลิตพงศ์ ตุ้มเลี้ยง นักศึกษาปริญญาโท Executive ปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ เอกการจัดการทั่วไป 

 

ชลิตพงศ์ ทิ้งท้ายว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาจากที่นี่ไปแล้ว คือ ความท้าทายจะทำอย่างไรให้คนในระดับประเทศ และต่างประเทศรู้จัก RMUTT โดยในฐานะของประธานรุ่น ได้รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยสังคมนอกรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้คนได้รู้จัก RMUTT ให้คนอยากเข้ามาเรียนมาสัมผัสให้มากขึ้น

ไม่เพียงคนที่มีเป้าหมายจะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดการทำงานเท่านั้น ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างของศิษย์เก่าที่มีความตั้งใจจะกลับมาเป็นอาจารย์ที่มทร.ธัญบุรีสอนรุ่นน้องต่อไป อารีย์ รักษ์ธัญการ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจุบันทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เหตุผลถึงการเลือกเรียนต่อที่นี่ว่า ด้วยความที่เป็นคนชอบศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ และจากข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและความแตกต่างของ MBA มทร.ธัญบุรี นั่นเอง จึงตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่นี่

“ด้วยปัจจัยด้านโปรไฟล์มหาวิทยาลัย และโปรไฟล์ของอาจารย์แต่ละท่าน ที่ต่างมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง รวมถึงหลักสูตรทางด้านวิชาการที่ทั้งเข้มข้น และหลากหลายรอบด้าน ยกตัวอย่าง สาขาวิชาด้านมาร์เก็ตติ้ง โลจิสติกส์ ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งน่าสนใจ เพราะสามารถนำความรู้ไปต่อยอดกับวิชาชีพในอนาคตได้อย่างแน่นอน”

 

 อารีย์ รักษ์ธัญการ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

และเมื่อได้เข้ามาเรียนในคณะบริหารธุรกิจ มทร. ธัญบุรี ก็เป็นไปตามที่คาดหวัง ด้วยองค์ความรู้ ทั้งด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เรียน ตั้งแต่ด้านตัวเลข บัญชี   สถิติ บัญชีสำหรับผู้บริหาร ด้านการเงิน รวมไปถึงมาร์เก็ตติ้ง หรือสารสนเทศ ที่มีวิชาหลายแขนงมาประกอบ ทั้งหมดเป็นการเติมเต็มศักยภาพให้ อารีย์ นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำไปสู่อาชีพที่วางไว้ คือเป็นอาจารย์ในระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ตนมีความถนัด ได้อย่างแน่นอน

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Monday, 08 January 2018 09:51
X

Right Click

No right click