January 18, 2020
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 810

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 806

เทคโนโลยีที่สั่งสม และบ่มเพาะจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายสิบปี จวบถึงทศวรรษ 2010 นี้ ที่เริ่มเผยผลสำเร็จของความก้าวหน้า ภายใต้การเล็งเห็นของเหล่าผู้นำในสังคมโลก
“...การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล หากสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนในทุกๆ ด้านแล้ว สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถดำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาก้าวหน้าต่อไปโดยตลอด...”
จากฉบับที่แล้ว เอ็มได้เกริ่นให้ฟังว่า Career Design คือหลักสูตรที่กิจการเพื่อสังคมที่ CareerVisa ออกแบบขึ้น เพื่อช่วยในการออกแบบ และเลือกอาชีพที่ใช่ คราวนี้เราจะมาหาอาชีพที่ใช่ด้วย…
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก อาชีพที่เกี่ยวข้องจึงเป็นที่นิยมและมีอัตราการแข่งขันสูง
หากสำรวจดูในช่วงไม่กี่ปีมานี้ จะพบว่ามีธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่นมาขยายฐานการผลิตที่ประเทศไทยจำนวนไม่น้อย
นิตยสาร MBA ได้สัมภาษณ์ ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร. กรุงเทพ)
เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
MBA เปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต หากยังไม่แน่ใจว่าอยากเรียน MBA หรือไม่ ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเอง เข้าร่วมงาน The MBA Tour…
CareerVisa จึงขอเชิญน้องๆมาร่วมกัน"ถามคำถาม"และ"ฟังคำตอบ"ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนกับเหล่าพี่ๆ มืออาชีพ ผ่านกิจกรรม Inspiration Talk and Insight Panel Discussion…
MBA จะเปิดประสบการณ์การเปลี่ยนแปลง! คุณสามารถได้รับโอกาสที่ดีกว่า ในด้านของเงินเดือนที่สูงขึ้น โอกาสในการทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่ ได้รับความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจ และประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างที่เรียน MBA เปรียบเสมือนพาสปอร์ตสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต…
X

Right Click

No right click