November 12, 2019
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 806

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 807

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

สรุปและจำแนกคุณลักษณะของบัณฑิต MBA ที่พึงปรารถนาได้ดังนี้ 1. ควรเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล (Ethics and Good Governance)
เมื่อกล่าวถึงการพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษ“ โดยเฉพาะมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ (MBA) ทถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาธุรกิจในยุคใหม่
In our 20th anniversary, we, the College of Management, Mahidol…
ผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ที่จะตอบโจทย์ให้กับ "เวลาที่ประเทศต้องเปลี่ยนแปลง" เพื่อขับเคลื่อนและยกขีดความสามารถประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมายที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีต้องเป็นผู้นำที่สามารถพาองค์กรเข้าสู่โลกที่ไม่หยุดนิ่ง และสามารถปรับตัวแข่งขันตามกระแสของเศรษฐกิจโลก
เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ ที่พึงประสงค์และพึงปรารถนาควรมีลักษณะเช่นไร และหลักสูตร MBA ที่พึงสอดคล้องกับการสร้างบัณฑิตควรเป็นอย่างไร
ชัยชนะของการทำธุรกิจทุกวันนี้จำเป็นต้องพัฒนาแนวคิดในการประกอบธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า แข่งขันกับโลกที่เต็มไปด้วยความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ขณะที่อินเดียกำลังผลิตมันสมองชั้นยอดไม่ว่าจะด้านวิศวกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ จีนเปรียบเสมือนโรงงานผลิตสินค้าออฟชอร์ตั้งแต่สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ กรอบแว่นตา จนถึงชิ้นส่วนรถยนต์และอีกจิปาถะ
หากเอ่ยชื่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใครหลายคนอาจไม่คุ้นหูเท่าเอ่ยชื่อ “พณิชยการพระนคร” สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการผลิตนักการบัญชีผู้เชี่ยวชาญเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมาแล้วอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์การศึกษาด้านบัญชีของไทย ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนสถานะหลอมรวมเป็นหนึ่งใน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบันวิธีการทำงานเริ่มเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่มีบทบาทกับการทำงานมากขึ้น เทคโนโลยีมีส่วนในการขับเคลื่อนการทำงาน ส่งผลให้แรงงานในกลุ่ม Millennial หลายคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการ บางคนเป็นพนักงานที่มีผลงานดี แต่การที่จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งงานได้นั้น ต้องอาศัยทักษะประสบการณ์ในการทำงานหลายอย่าง และยิ่งในตำแหน่งผู้จัดการ…
เริ่มจากการจัดตั้งเป็นคณะการบริหารจัดการ ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก อย่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จนมาในวันนี้ได้รับการยกระดับให้เป็น วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ สถาบันแห่งนี้จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนในการเป็นหน่วยงานวิชาการที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตผู้ทรงความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA ไปจนถึงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต…
X

Right Click

No right click