กูรูด้าน Leadership ของโลกท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่า “What got you here, Won’ t get…
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกในวงกว้าง
ในยุคที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อกระบวนการพัฒนาทั้งภาคธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เห็นภาพของ Technology Disruption กันอย่างกว้างขวาง
หลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนยุคใหม่
หากกล่าวถึงความเก๋า และความเป็นตำนานการก่อเกิดโรงเรียนบริหารธุรกิจในประเทศไทยขึ้นเมื่อใด นั่นคือการกำลังกล่าวถึง คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า
“COVID-19” ชนวนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า Technology Disruption
ณ ตอนนี้ยังไม่มีแม้ผู้ใดจะล่วงรู้หรือบอกได้ว่า Covid-19 จะสิ้นสุดการแพร่ระบาดลงตอนไหน แต่สิ่งที่ปรากฏให้มองเห็นและเป็นที่รับรู้กันอยู่ คือผลกระทบ
ทุกวันนี้ Digital Disruption ได้สร้างคลื่นยักษ์แห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ซึ่งแนวคลื่นได้เข้ากระทบกับหลากสาขาอาชีพ “วิชาชีพบัญชี”
คณะการบริหารและจัดการภายใต้การบริหารของ ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งสอดรับกับการครบรอบ 60 ปีของสจล.
หากพูดถึงหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกภายในประเทศ เรามักคุ้นเคยกับการเรียนที่เน้นความเชี่ยวชาญหรือเฉพาะด้านสาขานั้นๆ เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
X

Right Click

No right click