October 20, 2021
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อหลากหลายอาชีพ ทั้งนักดนตรีมืออาชีพนักดนตรีอิสระ
เมื่อความฝันของเด็กรุ่นใหม่ เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องเปิดใจรับฟัง และความท้าทายบทใหม่ของการศึกษาในยุค New normal
การดำเนินนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ของการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่นั้น
ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 101,000 ริงกิตมาเลเซีย ส่วนผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจาก Microsoft และผู้สนับสนุนการแข่งขันอีกหลายราย
2 ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โชว์ศักยภาพคว้ารางวัลระดับนานาชาติ “Bronze Award”
House System หรือระบบบ้าน ที่เป็นมรดกตกทอดจากประเทศอังกฤษที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียนประจำ (Boarding School) ส่งต่อมาถึงโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในไทย รวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ (Wellington…
หลังจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งหนังสั้น FOLLOW YOUR DREAMS ออกมาสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เด็กไทยไม่ทิ้งฝัน และมีสถิติยอดการเข้าชมรวมทุกช่องทางสูงเกือบ 4 ล้านวิวมาแล้ว…
ภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ อีกมากมาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
การดูแลคุณภาพชีวิตหลังการเข้าอยู่อาศัยของลูกบ้าน เป็นกุญแจสำคัญของการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร
X

Right Click

No right click