October 21, 2021
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
การดูแลคุณภาพชีวิตหลังการเข้าอยู่อาศัยของลูกบ้าน เป็นกุญแจสำคัญของการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร
เป็นเรื่องน่ายินดีที่สังคมไทยในปัจจุบันเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา “ความไม่เท่าเทียม” และมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยบ่อยครั้งเมื่อวิกฤตโควิด-19 เข้ามาทำให้ปัญหาต่างๆ
ตอบโจทย์การเพิ่มศักยภาพวิศวกรนักบริหารจัดการ และวิศวกรเจ้าของธุรกิจ และเป็นการใช้เวลาในการศึกษาอย่างคุ้มค่า
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยผลความสำเร็จการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
ล่าสุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) โดยความร่วมมือและสนับสนุนด้านการเพาะปลูกกัญชาร่วมกับ บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (“บีสโปค”)
ย้ำ 3 ทักษะคนรุ่นใหม่ต้องมี ทักษะดิจิทัล ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ มั่นใจหากมีครบสามารถพาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้ก้าวทันโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO)
ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา พลังงานหมุนเวียนมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ
X

Right Click

No right click