มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO)
ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา พลังงานหมุนเวียนมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่นๆ
ThoughtWorks บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่นำกลยุทธ์ ดีไซน์ และวิศวกรรมศาสตร์มาขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านดิจิทัล ได้รับประกาศนียบัตรสถานที่ทำงานยอดเยี่ยมจากองค์กร Great Place to Work®
 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ 4 ภาคีพันธมิตรผู้นำมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 4 เครือข่าย ทปอ.
ตอกย้ำความเป็นผู้นำหลักสูตร MBA ม.หอการค้าชูดจุดเด่น เน้นสร้างประสบการณ์จริง พร้อมต่อยอดทักษะการบริหาร ด้วยแนวคิด MBA FAMILY
(กรุงเทพฯ, 11 มิถุนายน 2564) – สายการบินไทยเวียตเจ็ทประสบความสำเร็จในการจัดงาน’Vietjet Sky Career Festival 2021’
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด จัดอบรมออนไลน์ “Agro Beyond Academy…
ทุกองค์กรล้วนแสวงหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ทุกองค์กรต่างขับเคลื่อนด้วยบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า
ประกาศผลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2564
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการรับรองจาก The Association to Advance Collegiate Schools of…
X

Right Click

No right click