October 21, 2021

เคล็ดลับปรับพอร์ตเพื่อการเกษียณอายุ  

September 20, 2021 110

การเกษียณอายุพร้อม Passive Income”  จำเป็นต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบัน อ้างอิงจากข้อมูลในบทความทางวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “ก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมั่นใจ ด้วยข้อมูลการออมแบบครบวงจร” โดย ธาราทิพย์ ตั้งกาญจนภาสน์, พิชามญชุ์ กิตติอัครเสถียร และถิรนันท์ สงวนจีน พบว่าคนไทยจำนวนมากประสบปัญหาทางการเงินในช่วงวัยเกษียณ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการวางแผนและจัดการทางการเงินในช่วงวัยทำงานทำได้ไม่ดีพอ โดยจากรายงานผลสำรวจทักษะทาง

การเงินของไทย ปี 2561 พบว่า มีเพียง 1 ใน 5 ของคนไทยเท่านั้นที่เห็นความสำคัญของการออมและสามารถทำตามแผนการออมเพื่อวัยเกษียณของตัวเองได้จริง  บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย” ขอนำเสนอเคล็ดลับ สำหรับคนที่อยากเริ่มวางแผนเกษียณ เพื่อให้สามารถมีรายได้ประจำหลังพ้นวัยทำงาน เป็นหลักประกันความมั่นคงให้ชีวิต ซึ่งทุกคนสามารถทำตามกันได้ง่าย ๆ 

สำรวจความต้องการ ประมาณการเงินที่ต้องใช้ เพื่อชีวิตสบาย ๆ ในช่วงวัยเกษียณ

ขั้นตอนแรกคือการวางแผนและกำหนดเป้าหมายการออมเพื่อการเกษียณของคุณ ว่าต้องการรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ เพื่อให้มีไลฟ์สไตล์อย่างที่ต้องการ โดยอาจพิจารณาจากรายจ่ายปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณได้โดยใช้โปรแกรมคำนวณของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่เว็บไซต์ https://www.smarttoinvest.com/Pages/Know%20Investment/Money%20Calculation%20Tool 
 /MoneyRetirement.aspx
 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ง่ายและแม่นยำ ซึ่งจะช่วยคำนวณจำนวนเงินที่คุณต้องการใช้เมื่อเกษียณอายุ เมื่อนำไปหักหนี้สินทุกอย่างแล้ว ก็จะทราบถึงรายได้ที่ต้องหามา

 

มองหาตัวช่วยในการออมเงินเพื่อการเกษียณต่าง ๆ เพื่อรายได้ตามเป้าหมายที่คุณต้องการ

หลังจากที่ทราบจำนวนรายได้ที่เป็นเป้าหมายหลังเกษียณแล้ว คุณก็สามารถวางแผน หาวิธีการทำเงิน รวมถึงหาตัวช่วยที่จะสามารถสร้างรายได้ประจำในช่วงหลังเกษียณได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ผ่านตัวเลือกต่าง ๆ มากมายในตลาด อาทิ การรับเงินบำนาญหรือเงินออมในวัยชราจากกองทุนประกันสังคม ที่จะมอบให้ทุกเดือนหลังจากที่คุณเกษียณอายุไปแล้วตลอดช่วงชีวิต ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเป็นเงินบำนาญเหมือนกันหมด เพราะบางคนอาจได้รับเป็นเงินก้อน หรือที่เรียกว่า เงินบำเหน็จ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณเข้าร่วมกองทุนฯ และตามเงื่อนไขต่าง ๆ โดยหากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน เมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ก็จะได้รับบำนาญรายเดือนเท่ากับร้อยละ 20 ของเงินเดือนเฉลี่ยในช่วง 60 เดือนล่าสุด (โดยเงินเดือนคำนวณโดยใช้เงินสมทบไม่น้อยกว่า 1,650 บาทต่อเดือน และไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน) 

สำหรับคนชอบลงทุน ก็มีทางเลือกในการสร้างรายได้หลังเกษียณ ผ่านการลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผล  โดยรายได้ส่วนนี้อาจเป็นอีกแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับการเกษียณอายุของคุณ ซึ่งสามารถครอบคลุมค่าครองชีพส่วนหนึ่งได้ไม่มากก็น้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและบริษัทที่นำเงินไปลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ที่มักให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงและถ้าเป็นบริษัทที่มีเสถียรภาพ ก็มีแนวโน้มที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลต่อไปได้ตลอดอายุขัยที่เหลือของคุณ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงที่สูงตามเช่นกัน เพราะไม่มีอะไรการันตีเงินปันผลได้ แม้กระทั่งบริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีมาอย่างยาวนานก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อีกทางเลือกหนึ่งที่ดี คือการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณอายุ ที่มีเงินบำนาญรายปี เช่น พรูไพร์ม แอนนูอิตี้ (PRUPrime Annuity) ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าชีวิตหลังเกษียณของคุณจะมีรายได้ที่มั่นคง การันตีรับเงินบำนาญทุกปี โดยไม่มีผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 

โดยผลิตภัณฑ์นี้ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี แม้ว่าจะเริ่มต้นวางแผนเกษียณช้าก็ไม่ต้องกังวล  เพราะจ่ายเบี้ยฯ ระยะสั้นเพียง 5 ปี แต่ได้รับเงินบำนาญปกติระยะยาวร้อยละ 15 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อปี ตั้งแต่อายุ 60 ถึง 90 ปี โดยจำนวนเงินบำนาญที่ได้รับตลอดสัญญารวมร้อยละ 465 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินบำนาญพิเศษ* เพิ่มร้อยละ 5 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษ (ถ้ามี) นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งช่วงก่อนและระหว่างรับเงินบำนาญ ซึ่งถือเป็นแบบประกันชีวิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในช่วงเกษียณอายุอย่างแท้จริง

 

X

Right Click

No right click