ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ตอกย้ำบทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เร่งสร้าง SMEs ให้แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนภาคการส่งออกและเศรษฐกิจไทย

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคุณภาพแห่งชาติ โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา รองประธานคณะกรรมการ TQA เป็นผู้ประกาศรางวัล

โดย EXIM BANK ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer)  ประจำปี 2565 นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ยืนยันศักยภาพและมาตรฐานการดำเนินงานของ EXIM BANK ที่เป็นเลิศทัดเทียมระดับสากล ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มุ่งมั่นดำเนินพันธกิจและภารกิจ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-centric) ให้ความสำคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อส่งมอบบริการที่เป็นเลิศและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ประเทศไทย และประชาคมโลก ใช้กรอบแนวคิดรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรและปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ตอกย้ำบทบาท “ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย” ที่ “กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย”

บูรณาการพันธมิตรแก้หนี้ เติมทุน สร้างผู้ส่งออก SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับนางช่อทิพย์ รื่นนาม (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มกฎหมาย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ NT ซึ่งเข้าศึกษาดูงานด้านการกำกับการปฏิบัติงานและการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ EXIM BANK เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

X

Right Click

No right click