December 08, 2022
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 6855

ดร.พสุ โลหารชุน (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK
XIM BANK ร่วมมือกับ IFC ในเครือธนาคารโลก สนับสนุนสินเชื่อพาณิชยนาวี 85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กลุ่มบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

นางวรรธนา มงคลศรี (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ร่วมกับนางเบญญา อินทรวงศ์โชติ (ขวา) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปใช้ในโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ “สวนผักรักษ์พอเพียง” บริเวณด้านข้างสวนพญาไทภิรมย์ ซึ่ง EXIM BANK และสำนักงานเขตพญาไท ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงใช้เป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “EXIM เพื่อสุขภาพชุมชน” ให้แก่นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนที่กักตัวและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ สำนักงานเขตพญาไท เมื่อเร็ว ๆ นี้

X

Right Click

No right click