November 28, 2022

Must Read

เป็นเวลากว่า 7 เดือนนับตั้งแต่ต้นปี 2020 ที่โลกถูกคุกคามด้วยโรคระบาด COVID-19
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนับเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย

Telemedicine Era

April 20, 2020
ในเหล่า "ผู้รู้" หรือ "กูรู" สายทอร์คที่พูดกว้าง มองไกลและฉายภาพอนาคตชัด โดยเฉพาะ ในประเด็นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิสรัปชั่นที่กระหน่ำสร้างความเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนๆ
โลกทั้งโลกตอนนี้หยุดชะงัก ธุรกิจการค้าส่วนใหญ่ต้องปิดตัวลงชั่วคราว ไม่มีรายได้ ทั้งในระดับธุรกิจ ครอบครัว บุคคล หรือแม้กระทั่งรัฐบาล แต่รายจ่ายยังเดินอยู่ตลอดเวลา
ไวรัส COVID-19 ทำให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปแบบฉับพลันทันที หลายเรื่องด้วยกัน
เทคโนโลยี e-Payment หรือ e-Wallet นั้นเกิดขึ้นและให้บริการในประเทศไทยมานานกว่า 10 ปีแล้ว
หลังจากที่เราได้เริ่มนำเอายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแบบแผนในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เป็นระยะเวลาร่วมหนึ่งปี ถือเป็นระยะเวลาที่ทุกภาคส่วนต่างพยายามสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อม
การบริหารจัดการน่านฟ้าของเมืองไทยในอดีตที่ผ่านมาปรากฏอุปสรรคและความท้าทายที่สำคัญยิ่งสิ่งหนึ่งคือ การบูรณาการการทำงานร่วมกันและอย่างต่อเนื่อง
การสะสมของรัก สิ่งล้ำค่า และข้าวของหายากเป็นหนึ่งในกิจการงานอดิเรกของเหล่าผู้มั่งคั่งนับแต่อดีตอันยาวนาน โดยมีข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ออกมาว่านอกเหนือไปจากการเป็นสันทนาการความสุขแล้ว
ในบรรดาอาชีพที่ทำให้ความคิดคนซึ่งประกอบอาชีพนั้นทู่ทื่อลงทั้งที่เคยแหลมคมมาก่อน ยิ่งอยู่ในอาชีพนั้นนาน ก็มักจะกลายเป็นล้าหลังและติดยึดกับสถานะเดิมๆ ไม่ค่อยยอมเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆ ....ย่อมมี “นักการเมือง” เป็นหนึ่งในนั้น
X

Right Click

No right click