กรมพัฒนาธุรกิจฯ ชวนผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาคลังสมองให้เฉียบคม เพิ่มทักษะด้านการค้าขาย ‘เรียนก่อน รู้ก่อน ก้าวไปข้างหน้า ไม่ล้าหลัง’

February 23, 2024 314

คลาสเรียน DBD เปิดแล้ว..ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดปี ‘67

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพัฒนาความรู้เพิ่มพูนทักษะด้านการค้าขาย...ลับสมองให้เฉียบคม อ่านเกมส์ธุรกิจเป็น ก้าวขึ้นเวทีธุรกิจที่มีอัตราการแข่งขันสูงด้วยความมั่นใจ เชื่อ!! ธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยความรู้รอบด้านจะช่วยพัฒนาทักษะให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ที่สำคัญจะช่วยให้เข้าใจธุรกิจตนเองอย่างถ่องแท้มากขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจฯ พร้อมเคียงข้างเป็นเพื่อนคู่คิดธุรกิจเอสเอ็มอี และร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีพันธมิตรเพิ่มขึ้น ล่าสุดเปิดคลาสเรียนออนไลน์และออฟไลน์กว่า 70 หัวข้อวิชา ให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้นวัตกรรมธุรกิจ พร้อมลับเขี้ยวเล็บการบริหารจัดการให้คมกริบ ‘เรียนก่อน รู้ก่อน ก้าวไปข้างหน้า ไม่ล้าหลัง’ เรียนฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย…รออะไร? คลิกเลย www.dbd.go.th

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “หนึ่งในปัจจัยสำคัญของการประกอบธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านเช่นปัจจุบัน คือ ผู้ประกอบการต้องมีความรู้แบบ 360 องศา คือ รู้เรา รู้เขา รู้จักพันธมิตร รู้จักคู่แข่ง รู้จัก/ยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รู้เทรนด์ธุรกิจ และก้าวทันกระแสเศรษฐกิจโลก ที่สำคัญ ต้องรู้จักศึกษาหาความรู้เปิดรับวิทยาการใหม่ๆ ไม่ปิดกั้นตัวเอง เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะจากบริบทรอบข้าง พร้อมปรับกรอบความคิดนำมาประยุกต์ใช้ให้ตรงตามประเภทธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ การพัฒนาและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยความมั่นใจ พร้อมก้าวข้ามอุปสรรคมุ่งสู่ความท้าทายและความสำเร็จในโลกธุรกิจอนาคต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมเคียงข้างเป็นเพื่อนคู่คิดผู้ประกอบธุรกิจโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจให้เอสเอ็มอีมีพันธมิตรทางการค้าที่คอยเกื้อกูล ส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดธุรกิจร่วมกัน ล่าสุดได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งการบริหารจัดการ การตลาด การเงินและบัญชี และความรู้รอบตัวเรื่องอื่นๆ ภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้นวัตกรรมวิทยาการผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ที่มีกว่า 70 หัวข้อวิชา ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้เลือกเรียนรู้ตามความชื่นชอบ/ตามประเภทธุรกิจ และเรียนรู้ได้ตลอดทั้งปี

อธิบดีอรมน กล่าวต่อว่า หลักสูตรการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://dbdacademy.dbd.go.th เป็นรูปแบบ e-Learning ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครสมาชิกและเข้าเรียนได้ทันที ใช้งานได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตนเอง เพราะมีหลักสูตรที่ครอบคลุมกับทุกความต้องการ เหมาะกับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจไปจนถึงธุรกิจมืออาชีพ จำนวน 4 หลักสูตร 34 หัวข้อวิชา คือ 1. หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจ ประกอบด้วย 12 หัวข้อวิชา 2. หลักสูตรการเงินและบัญชี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 2.1 กลุ่มหลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD ได้) ประกอบด้วย 8 หัวข้อวิชา 2.2 กลุ่มหลักสูตรการเงินและบัญชี (ไม่สามารถนับชั่วโมง CPD) ประกอบด้วย 2 หัวข้อวิชา 3. หลักสูตรความรู้ด้าน e-Commerce ประกอบด้วย 7 หัวข้อวิชา และ 4. หลักสูตรการประกอบธุรกิจและภาษาอาเซียน ประกอบด้วย 5 หัวข้อวิชา ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรองรายวิชาจากระบบได้ทันทีหลังจากเรียนจบวิชานั้นๆ

หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ (ออฟไลน์) จะเป็นการอบรมที่เน้นกลุ่มธุรกิจเฉพาะ เช่น * ธุรกิจแฟรนไชส์ * ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก * ธุรกิจร้านอาหาร *ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ * ธุรกิจ e-Commerce * ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ * ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน * ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ * สมาคมการค้า * ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี * สำนักงานบัญชีคุณภาพ * การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ ฯลฯ โดยตลอดปี 2567 กรมพัฒนาธุรกิจฯ ได้สร้างสรรค์องค์ความรู้รวมกว่า 33 หลักสูตร

ทั้งนี้ จะมีการเพิ่มเติมหลักสูตรใหม่ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่มีความทันสมัย เช่น SMEs กับ Climate Change, BCG, ESG เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนธุรกิจคู่ขนานไปกับการสร้างความยั่งยืน โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรและรายวิชา พร้อมสมัครเข้ารับการอบรมได้ทาง www.dbd.go.th     

การเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีมีอาวุธทางความคิดและเข้าใจระบบการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ ต่อยอดธุรกิจด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็วเสมือนมีมืออาชีพคอยให้คำแนะนำ และที่สำคัญ การได้เรียนรู้นวัตกรรมธุรกิจเป็นการลับเขี้ยวเล็บด้านการบริหารจัดการให้คมกริบ ‘เรียนก่อน รู้ก่อน ก้าวไปข้างหน้า ไม่ล้าหลัง’ กรมพัฒนาธุรกิจฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่กำลังจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจเข้ารับการอบรบฯ ตามหลักสูตรที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th” อธิบดีอรมน กล่าวทิ้งท้าย 

X

Right Click

No right click