ผลักดันทุกโรงเรียนร่วมโครงการเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชนไทย
สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย ดังเช่นจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันอาหารโลก (World Food Day)
“โครงการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลบนพื้นที่เกาะอย่างยั่งยืน”
ปัจจุบันมีพื้นที่ 27 จังหวัดของไทยที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
นายเกษมศักดิ์ วงศ์อุไร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสินไหมทดแทน นายโกสนธ์ พิศภา ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมรถยนต์ ทิพยประกันภัย
จากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ล่าสุด (12 ต.ค. 2565) พบว่า ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ 33…
สถานการณ์น้ำท่วม ยังคงสร้างผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ สำหรับจังหวัดเลย
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าคลายความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่องในจังหวัดปราจีนบุรี สระบุรี ลพบุรี และเชียงใหม่ มอบเสบียงอาหารและน้ำดื่ม…
X

Right Click

No right click