February 06, 2023
ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย (มหาชน) เข้าพบ…
จากแนวคิด Make REAL Change สู่นิทรรศการศิลปะและเวทีโชว์เคสผลงานสร้างสรรค์จากเด็กๆ โดยทีเอ็มบีและธนชาต
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนอีกครั้งในปี 2563
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการให้กับเยาวชนโรงเรียนชายแดนใต้
“มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน” เป็นหนึ่งในนโยบายละแผนงานที่สำคัญของ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ มข. เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม
คุณวิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กองทัพภาคที่…
ในพื้นที่ชนบทและห่างไกล ยังมีเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการเรียนและอ่านเขียนหนังสืออย่าง “โต๊ะ”
โครงการคืนคุณแผ่นดิน ประกาศความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสกนธวัฒน์ แก้วมงคล (คนที่ 3…
ซื้อสิ่งของจำเป็น อุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนแรงงานสูงอายุในท้องถิ่น เชื่อมโยงธุรกิจสู่ชุมชนยั่งยืน
X

Right Click

No right click