October 18, 2019

New News

ลอรีอัล บริษัทความงามอันดับหนึ่งของโลกที่มีแบรนด์ในเครือกว่า 34 แบรนด์ ได้เปิดเผยผลประกอบการครึ่งแรกของปีพ.ศ. 2561 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561…
ผศ. ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี และ น.ส. สรัญญา สุวรรณอัตถ์ หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ…
นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล (กลาง) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ…
บริษัท ดีลอยท์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง ดร.นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยจะรับผิดชอบงานด้านการพัฒนากลยุทธ์การตลาด รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ของ…
นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยถึงภาพรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การบริหารของ บลจ.ไทยพาณิชย์ ในช่วงไตรมาส 2 …
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า ธนาคารได้แต่งตั้ง นางสาวชมภูนุช ปฐมพร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจสาขา…
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2561 มีกำไรสุทธิ 6,938 ล้านบาท…
เอไอเอส ประสานพลัง กูเกิล ในฐานะ Strategic Partner นำเทคโนโลยีดิจิทัล ตอกย้ำแนวคิด Digital for…
โกลบอล เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซอร์วิส เปิดทางลัด จัดงาน Inter Beauty Vietnam…
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปิดตัวโครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดำเนินการในพื้นที่ครอบคลุม 60 จังหวัดทั่วประเทศ นายสมชัย มาเสถียร…

X

Right Click

No right click