New News

ศ.ดร.กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (Ecber)…
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคารและผู้บริหาร…
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือกับ SkillLane บริษัท Online Learning Platform และ Digital Training…
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่…
มร. โรลันด์ เฮิน (2 จากชวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณพัลลภ เชี่ยวชาญวิทยเวช (ขวา)…
เอปสัน ประเทศไทย เปิดเกมรุกธุรกิจกระดานใหม่ ชู 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก อิงค์เจ็ท พรินเตอร์ความเร็วสูง พรินเตอร์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม เลเซอร์โปรเจคเตอร์…
ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัว TMB Smart Port บริการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนแบบครบวงจรครั้งแรกของธนาคารไทย…
ฮาร์เบอร์ ภัตตาคารอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์ ระดับพรีเมียมอันดับ 1 จากไต้หวัน บนพื้นที่ขนาด 2,000 ตรม. ณ ชั้น…
จบไปแล้วสำหรับการแข่งขันแผนธุรกิจฉบับ IDE หรือ IDE Competition ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ และ Haas School…
ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย คุณสมบูรณ์ พัฒนรัตน์เจริญ ประธานกรรมการ และคุณจิตรา วุฒิศิริศาสตร์ กรรมการผู้จัดการ…
X

Right Click

No right click