October 05, 2022

International Fully Online MBA @KBS หลักสูตร 3 In 1 = MBA+Inter+Online

March 26, 2022 3504

สถานการณ์โควิด – 19 ไม่เพียงสร้างผลกระทบต่อธุรกิจให้ต้องเกิดการปรับตัว ในภาคการศึกษาก็ไม่แตกต่าง

ที่ต้องสร้างการปรับเปลี่ยน ทั้งในด้านรูปแบบการเรียนการสอนจากที่เคยเรียนในห้องเรียนก็ต้องเปลี่ยนไปสู่การเรียนออนไลน์ (Online) หรือเรียนจากที่ใดก็ได้ (Anywhere) เพื่อให้สอดรับสถานการณ์ที่ทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เมื่อพฤติกรรมการเรียนเปลี่ยนไป บริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง หลักสูตรและเนื้อหาจึงต้องมีการยกระดับและปรับพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะตามมา นั่นจึงเป็นที่มาของหลักสูตรน้องใหม่ International Fully Online MBA ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KBS-KMITL Business School)

ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (การศึกษาทางไกล) หรือ International Fully Online MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า หลักสูตร International Fully Online MBA ของ KBS นับเป็นหลักสูตรแรกในไทยที่มีครบ 3 องค์ประกอบ คือ MBA, การเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ และ รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ และได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยพร้อมเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 1/65

หลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรออนไลน์นำร่องของสถาบัน เนื่องจากสถาบันมองเห็นแนวโน้มแล้วว่าการเรียนออนไลน์กำลังเติบโต การเลือกสร้างหลักสูตรเอ็มบีเอให้เป็นออนไลน์ เนื่องจากเคลื่อนตัวได้รวดเร็วเพราะไม่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการเหมือนกับหลักสูตรอื่นๆ แต่ KBS ก็มีโปรแกรมการจำลองสถานการณ์ หรือ Simulation ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เช่นกัน

หลักสูตร International Fully Online MBA เป็นการต่อยอดจากหลักสูตร International MBA ที่ KBS มีอยู่ก่อนซึ่งเป็นการเรียนแบบในห้องเรียน แต่ด้วยสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ที่ผ่านมาหลักสูตร International MBA ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ โดยตลอด 2 ปีที่สอนผ่านระบบออนไลน์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการเรียนแบบในห้องเรียน

การเปิดหลักสูตร International Fully Online MBA สืบเนื่องมาจากการที่เรามองเห็นสถานการณ์โควิด – 19 ที่ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาเรียนแบบในห้องเรียนและเรามองว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียน เพราะไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ หรือไม่มีเวลาพอที่จะมาเรียนแบบในห้องเรียนจึงเกิดความคิดที่จะสร้างหลักสูตร International Fully Online MBA ขึ้นมา หลักสูตรรูปแบบนี้ในต่างประเทศมีคนทำมาก่อนแล้ว แต่เขาไม่ต้องบอกว่าเขาเป็นอินเตอร์ เพราะเขาใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว

International Fully Online MBA – Learning Style

ดร.วสุ วางเป้าไว้ว่าจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก 30 คน เป็นนักศึกษาไทยและต่างชาติอย่างละ 50% เพื่อให้ KBS ก้าวสู่ความเป็น International Outlook ปัจจุบันมีนักศึกษาสนใจมาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศในเอเชีย อาทิ จีน พม่า และทางทวีปแอฟริกาก็สนใจหลักสูตรนี้

ด้านจุดแตกต่างระหว่างหลักสูตร International Fully Online MBA กับหลักสูตร MBA อื่นๆ นั้น หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรายวิชาให้ทันกับความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน อย่างเช่น วิชา Omnichannel marketing เป็นการเรียนเรื่องการตลาดแบบออนไลน์ และออฟไลน์ไปพร้อมๆ กัน หรือวิชาการบริหารจัดการองค์กร ก็มีการรวบรายวิชาที่เกี่ยวเนื้อให้เป็นวิชาเดียวกัน

แม้ว่าหลักสูตร International Fully Online MBA จะถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตรออนไลน์ 100% แต่จะมีการจัดให้นักศึกษาได้มาเจอกันเพื่อให้เขามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านงานสัมมนาหรืออบรมต่างๆ แต่หากนักศึกษาท่านใดไม่สะดวกเขายังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ได้

“ตึกใหม่ของเราคาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้ เราก็จะให้นักศึกษาได้มีโอกาสมาเจอกัน ข้อดีของการเรียนออนไลน์เวลาเราเชิญวิทยากรจากต่างประเทศเขาไม่ต้องเดินทางมาเมืองไทย เขามาให้ความรู้ผ่านออนไลน์ได้เลย ผมมองว่าประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์หรือออฟไลน์ไม่แตกต่างกัน มีเรียนตกเหมือนกับการเรียนออนไซต์เลย ไม่ใช่เรียนออนไลน์แล้วไม่มีใครสอบตก ผมมองว่าคนตั้งใจเรียนไม่ว่าจะเรียนผ่านระบบใดก็ตั้งใจเรียน การเรียนออนไลน์สามารถจัดกลุ่มย่อยได้ มีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ สามารถแบ่งกลุ่มกันทำงานได้ เราจะให้นักศึกษามีแบ่งกลุ่มไปค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ แต่ละสัปดาห์ พอถึงสัปดาห์หน้าเราก็จะให้เขามาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง ซึ่งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ไปด้วย และทำให้เขาพรีเซ็นต์ได้เก่งขึ้น มั่นใจมากขึ้น การเรียนออนไลน์ผู้เรียนก็สามารถสร้างคอนเนคชั่นได้เหมือนกับการเรียนออนไซต์เช่นกัน”

สำหรับนักศึกษาที่เดิมเคยสนใจเรียน International MBA จะเปลี่ยนมาเรียน International Fully Online MBA ก็สามารถทำได้ แต่เชื่อว่ากลุ่มเป้าหมายของ International MBA กับ International Fully Online MBA เป็นคนละกลุ่มกันอย่างแน่นอนจึงมั่นใจว่าไม่ทับซ้อนกัน ด้านความท้าทายของการเปิดหลักสูตร International Fully Online MBA คือ การจัดการเรียนสอนให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการเรียนในห้องเรียน

หลักสูตรนี้เรามุ่งการเรียนการสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟออนไลน์ ผู้เรียนสามารถพูดคุยสดกับอาจารย์ได้เลย เราไม่ได้ต้องการสอนแบบอัดวิดีโอแล้วให้เขามาดู แต่เรามีบันทึกวิดีโอไว้เพื่อให้เขามาดูย้อนหลังได้ อีกความท้าทาย คือ เรื่องของเวลาในการเรียน อย่างเราสอนในไทย 8 โมงเช้า แต่ต่างประเทศอาจจะเป็นเวลาดึกของเขา อันนี้เขาต้องยอมรับในเรื่องเวลาได้

หลักสูตร MBA Inter Fully Online จะเน้นการค้นคว้าอิสระ (Independent Study – IS) เพื่อให้เขานำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงธุรกิจหรือการทำงานในส่วนของเขาให้ดียิ่งขึ้น สำหรับค่าเทอม International Fully Online MBA อยู่ที่ 200,000 บาท ใช้เวลาในการศึกษา 1.5 ปี


เรื่อง: กองบรรณาธิการ
ภาพ: ภัทรวรรธน์ พงษ์บริพันธ์

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 08 July 2022 07:05
X

Right Click

No right click