เอสซีจีซี เร่งตรวจร่างกายทีมและผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดที่ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ถังจัดเก็บสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C9+ ของบริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดหลังเหตุการณ์สงบ โดยร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพภายหลังการระงับเหตุฯ เบื้องต้นพบว่าผลตรวจร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ SCGC กล่าวว่า “การระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทีมและผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถระงับเหตุโดยเร่งด่วน ทำให้เหตุการณ์สงบลงได้ในระยะเวลาอันสั้น”    

สำหรับทีมและผู้มีส่วนร่วมในการระงับเหตุทั้งหมด บริษัทฯ ได้เร่งจัดตรวจสุขภาพอย่างละเอียด โดยร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยมารับการตรวจสุขภาพแล้ว ในเบื้องต้นพบว่าผลตรวจร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย รวม 360 คน ประกอบด้วยทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากกลุ่มสมาชิก EMAG (Emergency Mutual Aid Group) ทีมระงับเหตุจากบริษัทพันธมิตรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด และทีมระงับเหตุจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCGC

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเตรียมพร้อมสู่ “พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อพลาสติกหมุนเวียนอย่างยั่งยืนในเอเชีย (Partnership to Accelerate the Circular Plastic Ecosystem in Asia)” เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการรีไซเคิลพลาสติกตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งเป้าเร่งพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกปริมาณกว่า 200,000 ตันต่อปีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นผลิตภัณฑ์หมุนเวียนที่มีมูลค่าด้วยกระบวนการรีไซเคิลเชิงกล (Mechanical Recycling) และการรีไซเคิลขั้นสูง (Advanced Recycling) ภายในปี 2573

เอสซีจีซี (SCGC) และ ดาว (Dow) มีแผนจะเร่งพัฒนาและยกระดับการรีไซเคิลขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง สำหรับความร่วมมือในขั้นแรกนั้นครอบคลุมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อนำพลาสติกใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (PCR) โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งบูรณาการการลงทุนและการเข้าซื้อกิจการที่มีเทคโนโลยีรีไซเคิลขั้นสูงที่เกี่ยวเนื่องกับการรีไซเคิลเชิงกลและการรีไซเคิลขั้นสูงในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างระบบนิเวศห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งบริหารจัดการและรีไซเคิลเพื่อหมุนเวียนพลาสติกใช้แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับในระยะถัดไป ทั้งสองบริษัทคาดการณ์ว่าจะร่วมกันจัดหาพลาสติกใช้แล้วจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพลาสติกรีไซเคิลชนิดต่าง ๆ และขยายไปยังส่วนอื่น ๆ ของภูมิภาค เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง SCGC และ Dow ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งสำคัญที่สององค์กรชั้นนำด้านพลาสติกเพื่อความยั่งยืน จะมาร่วมมือกันขับเคลื่อนและยกระดับระบบนิเวศให้กับพลาสติกหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดย SCGC พร้อมนำความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก Green Polymer และเทคโนโลยีคอมพาวนด์ (Compound) ในการเพิ่มประสิทธิภาพเม็ดพลาสติก เพื่อคืนคุณค่าพลาสติกใช้แล้วตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านกระบวนการรีไซเคิลเชิงกล (Mechanical Recycling) และการรีไซเคิลขั้นสูง (Advanced Recycling) โดยยังคงคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและรองรับความต้องการของตลาดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ทั้งในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า สะท้อนกลยุทธ์ Low Waste, Low Carbon ของ SCGC อย่างเป็นรูปธรรม”

นายบัมบัง จันดรา​ รองประธานฝ่ายธุรกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษของ Dow เปิดเผยว่า “เอเชียเป็นหนึ่งในแหล่งขนาดใหญ่ของพลาสติกใช้แล้วที่สามารถแปรรูปได้ เราต้องการพลิกโฉมวิธีการจัดการกับขยะในภูมิภาค โดยสร้างโมเดลใหม่ที่ให้คุณค่ากับพลาสติกใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิลต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมสิ่งเหล่านี้และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกโดยพัฒนาเทคโนโลยีในการคัดแยกขยะ การรีไซเคิลเชิงกล และการรีไซเคิลขั้นสูง ความร่วมมือกับ SCGC จะทำให้ทั้งสองบริษัทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่เรามีจำหน่าย ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และลิขสิทธิ์ทางเทคโนโลยีของเรา เมื่อรวมกับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการผลิตเม็ดพลาสติกประสิทธิภาพสูงแล้ว ลูกค้าของเราจะได้รับความคุ้มค่าทั้งในด้านต้นทุน ความพร้อม รวมไปถึงคุณภาพของพลาสติกและวัสดุหมุนเวียน”

“Dow ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยมานานถึง 57 ปี เรามีความภาคภูมิใจที่จะได้เริ่มต้นก้าวต่อไปด้วยการพัฒนาพันธมิตรเพื่อธุรกิจพลาสติกหมุนเวียนร่วมกับ SCGC ซึ่งเป็นคู่ค้าที่เราไว้วางใจ โดยตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนด้วยกันในประเทศไทยจะเห็นได้ว่า ทั้งสององค์กรมีความมุ่งมั่นที่เหมือนกันในด้านความเป็นเลิศและความยั่งยืน SCGC จึงเป็นพันธมิตรในอุดมคติของเราที่จะสำรวจโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกันในครั้งนี้ โดยเราตั้งใจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าควบคู่ไปกับการสนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืนของภูมิภาคนี้” นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวเสริม

ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนในการ “เปลี่ยนขยะเป็นผลิตภัณฑ์ (Transform the Waste)” ของ Dow ทั่วโลก ซึ่งมุ่งมั่นจะเปลี่ยนขยะพลาสติกและนำวัตถุดิบทางเลือกรูปแบบอื่น ๆ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ให้ได้ 3 ล้านตันต่อปีภายในปี พ.ศ. 2573 รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของ SCGC ตามแนวทาง Low Waste, Low Carbon ที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% และมีเป้าหมายขยายสินค้าในกลุ่มพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573 อีกด้วย

 

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับฟังและเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะเร่งด่วน พร้อมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้นเต็มรูปแบบ

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ SCGC กล่าวว่า “หลังจากที่ได้ลงพื้นที่พบชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อรับฟังข้อห่วงกังวลต่าง ๆ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเร่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะเร่งด่วนทันที โดยในด้านสุขภาพ ได้ดูแลและรักษากรณีมีอาการเจ็บป่วย จัดที่พักนอกพื้นที่ชั่วคราวสำหรับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ใกล้พื้นที่เกิดเหตุ รวมไปถึงการนำทีมบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลอย่างใกล้ชิด และในส่วนคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทฯ ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน จำนวน 40 จุด ต่อเนื่อง เพื่อคืนความเชื่อมั่นให้กับชุมชน”

นายมงคล ย้ำเพิ่มเติมว่า “ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีการระบายน้ำออกนอกโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากน้ำฝนที่ตกมาในช่วงนี้ โดยได้กักเก็บไว้ในบ่อพักและรางระบายน้ำฝน ซึ่งจะทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมกับสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง หากผลตรวจวัดคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงจะระบายน้ำออกจากโรงงาน  สำหรับน้ำและโฟมที่เกิดจากการดับเพลิง ได้ส่งกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย”

ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 085-650-4049

เอสซีจีซี ระดมทีมลงพื้นที่กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ เดินหน้ารับฟังข้อกังวลและบรรเทาปัญหาชุมชนต่อเนื่อง เบื้องต้นได้จัดบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์และยาที่จำเป็น ณ ที่ทำการกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน-อ่าวประดู่ นอกจากนี้ ยังเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น ยืนยันน้ำและโฟมจากการดับเพลิงไม่รั่วไหลและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีเขื่อนกั้น (Bund) ความสูง 4 เมตร รองรับ ซึ่งออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มสร้างโรงงาน โดยน้ำและโฟมดังกล่าวจะถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 085-650-4049

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รุดลงพื้นที่พบชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อขออภัยและรับฟังข้อปัญหาต่าง ๆ จากชุมชน เชื่อมั่นชุมชนกับโรงงานจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและด้วยความเข้าใจ พร้อมเดินหน้าเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า “ผมขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก เราพยายามอย่างเต็มที่ในการควบคุมสถานการณ์ให้สงบโดยเร็วที่สุด ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเราได้เร่งระดมทีมเข้าช่วยเหลือดูแลชุมชนอย่างเต็มที่ และจะทำให้เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อคลายกังวลให้กับพี่น้องชุมชน โดยได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่มีความกังวลในสุขภาพสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ตากวน-อ่าวประดู่ จ.ระยอง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมตรวจและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะลงพื้นที่เชิงรุก เพื่อรับฟังและช่วยบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นให้กับชุมชน”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทฯ ได้เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และเทศบาลเมืองมาบตาพุด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ น้ำและโฟมจากการดับเพลิงที่ถูกกั้นไว้ในเขื่อนกั้น (Bund) ความสูง 4 เมตร เตรียมนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปจึงไม่รั่วไหลและปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม” 

สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 085-650-4049

Page 1 of 55
X

Right Click

No right click