October 02, 2022
มูลนิธิลอรีอัล (L’Oréal Foundation) และองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
การศึกษา “ฟิวเจอร์ ช้อปเปอร์” (Future Shopper) ของวันเดอร์แมน ธอมสัน เผยว่า ผู้บริโภคชาวไทยต้องการได้รับประสบการณ์ลูกค้าแบบผสมผสานหลากหลายช่องทาง (Omnichannel)…
เกม Town Star (ทาวน์สตาร์) จาก Gala Games ได้รับรางวัลชนะเลิศในหมวดเกมบล็อกเชนจากงาน AIBC 2022…
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ลงนามบันทึกความร่วมมือ…
ภาวะ Long covid คืออาการที่เกิดขึ้นหลังจากการติดโควิด-19 ซึ่งมีอยู่หลายอาการ ที่จะพบบ่อย ๆ ก็คือ เหนื่อยเพลีย ปวดเมื่อยข้อ…
สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ. ดร. สุทธิกร กิ่งเเก้ว ผู้บริหารโครงการวิจัยเผยผลวิจัยเกี่ยวกับบริการเรียกรถมอเตอร์ไซค์ผ่าน แอปพลิเคชัน โดยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีต่อ…
Deloitte Center for Sustainable Progress (DCSP) ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ในการประชุมประจำปีของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)…
 นับเป็นครั้งแรกที่ยอดจองเที่ยวบินโดยสารทั้งภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนส่วนบุคคลเพิ่มสูงขึ้น ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อกินเวลากว่า 2 ปี รายงานจากสถาบันวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ของมาสเตอร์การ์ดฉบับล่าสุดเผยว่า เม็ดเงินกับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งทางเรือสำราญ รถบัส หรือแม้เต่รถไฟ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด…
แอร์บัสและสนามบินคันไซ ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยเรื่องการสารวจการใช้ไฮโดรเจนที่สนามบินทั้งสามแห่งในประเทศญี่ปุ่น (ได้แก่ สนามบินนานาชาติคันไซ สนามบินนานาชาติโอซาก้า และสนามบินโกเบ)
เพื่อส่งมอบบุคลากรทางการแพทย์ ตอกย้ำบทบาท หน่วยงานอุทิศตน เพื่อสังคมและประเทศ ด้านการผลิตนวัตกรรมตอบโจทย์สังคม
X

Right Click

No right click