February 20, 2024
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 813

แม้ในบ้านเรา จะมีความเคลื่อนไหวของการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) มานานระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่ On ในระดับ…
จุดพลิกผัน: มีจำนวนรถยนต์แบบไร้คนขับโลดแล่นบนท้องถนนของสหรัฐฯ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2025: 79 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง…
จุดพลิกผัน: มีรัฐบาลแห่งแรก ที่จะประกาศเลิกการสำรวจสำมะโนประชากรแบบเดิม โดยเปลี่ยนมาใช้จากแหล่งข้อมูลแบบบิ๊กดาต้าแทน (Big-Data Sources) ภายในปี 2025: 85 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดภายในปีนั้น…
จุดพลิกผัน: เกิดเมืองแห่งแรก เป็นเมืองขนาดที่มีผู้อยู่อาศัยกว่า 50,000 คน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีไฟจราจร ภายในปี 2025: 64 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจที่คาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น…
จุดพลิกผัน: มีความคับคั่งของจราจรทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงบ้านเรือนผู้คน ที่เป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านเรือนเหล่านั้น (ที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความบันเทิงหรือการสื่อสาร) ถึงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (ของปริมาณจราจรทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าสู่บ้านเรือนทั้งหมด) ภายในปี…
จากแรงบันดาลใจของ รวิวร มะหะสิทธิ์ ในการสร้าง MEB ที่โดยแบคกราวน์แล้วเป็นคนในสายวิศวกร จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ด้วยความที่เป็นวิศวกรที่รักหนังสือมาก และในช่วงหนึ่งเคยเปิดสำนักพิมพ์ขึ้นมา ทำให้เห็นปัญหาและข้อจำกัดของวงการหนังสือ…
หนึ่งในงานทอล์กของ ปี 2017 ที่ยอมรับว่า โดน ได้ และใช่ ทั้งในมิติของประเด็นและเงื่อนของเวลา งานหนึ่งคือ งาน…
จุดพลิกผัน: มีจำนวนเซนเซอร์ถูกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตครบ 1 ล้านล้านตัว ภายในปี 2025: 89 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น เมื่อความสามารถของการประมวลผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ลดลง…
จุดพลิกผัน: มีคนที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ได้รับการสนับสนุนจากโฆษณา) เป็นจำนวนถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2025: 91…
จุดพลิกผัน: มีจำนวนประชากรใช้สมาร์ตโฟนมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรโลก ภายในปี 2025: 81 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันนี้จะเกิดขึ้นภายในปีนั้น ในปี…
X

Right Click

No right click