September 26, 2023

Career center

 ทาเคดา ประเทศไทย บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยและพัฒนา ได้รับการรับรองสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับปี 2565-2566 (ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 - ธันวาคม 2566)…
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน…
เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย ด็อกเตอร์ คริสเตียน โรแลนด์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และดิจิทัล พร้อมด้วย นางศรัณยา เทียนถาวร…
ในประเทศไทยมีคนพิการมากกว่า 1.7 ล้านคน แต่ มีเพียง 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ มีงานทํา นั่นคือปัญหาที่เมธาวี ทัศนาเสถียรกิจ…
ตลาดแรงงานในยุคที่ประสบกับโควิด ดิสรัปชั่น (COVID disruption) ที่สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วโลก วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน และโลกของการทำงานที่การเปลี่ยนแปลงไปอย่างเฉียบพลัน ผู้คนนิยมทำงานแบบไฮบริด(Hybrid Working) มากขึ้น…
พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานตำแหน่งงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการรับรอง และศูนย์ซ่อมสีและตัวถังที่ผ่านการรับรอง
ผลการศึกษา "Digital Lives Decoded” ในหัวข้อโทรศัพท์มือถือกับการทำงาน เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปีของเทเลนอร์เอเชีย สำรวจพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย มีการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป…
องค์กรที่น่าทำงานพิสูจน์ได้จากรอยยิ้มของพนักงาน การบริหารบุคลากรให้มีความสุขเพื่อเป็นฟันเฟืองที่มีประสิทธิภาพนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
ดีแทคคว้ารางวัล HR Excellence Awards Thailand ประจำปี 2565 รวม 4 รางวัล
X

Right Click

No right click