December 04, 2023
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สานต่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ส่งต่อคุณค่าขยะอินทรีย์อบแห้งกว่า 10,000 กิโลกรัม สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต…
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีมอบหมวกนิรภัยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น การดำเนินงาน “จังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย 365 วัน” บริเวณโถง ชั้น 1…
มุ่งรักษาระบบนิเวศทางทะเลเพื่อความยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจองค์กรตั้งเป้าคาร์บอนเป็นศูนย์
พร้อมส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ต่อเนื่องปีที่ 24 “มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งทีมสำรวจภัย TIP Smart Assist และ หน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา…
โครงการ “ TIP SPIRIT นักกีฬาเลือดใหม่ ใส่สุดพลัง” โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)…
เปลี่ยนพลังเป็นโอกาสด้านสุขภาพ โภชนาการ และการเรียนรู้ให้น้อง
สนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ในภารกิจสำคัญของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ มุ่งมั่นสร้างสังคมไทยสุขภาพดี
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และกลุ่มตัวแทน…
รอยัล ภูเก็ต มารีน่า หรือ RPM กำลังก้าวสู่การเป็นท่าจอดเรือชั้นนำที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร หรือ CFO ทำให้…
X

Right Click

No right click