October 17, 2019

New News

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 4 จากขวา) และ…
นายนพพร เทพสิทธา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร…
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณสุวรรณ อุดมเฉลิมเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากพลตำรวจเอก…
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหาร…
นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการพัฒนาดีเด่น ประจำปี 2560…
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก โดยจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ (The 6th International Gem…
ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ครั้งแรกในประเทศไทย…
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. จัดทำข้อเสนอโครงการ Achieving Low…
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมจัดนิทรรศการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล รวมทั้งแสดงต้นแบบห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ในงาน Thailand Social Expo 2018 เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานที่สนใจนำไปปรับปรุง…
นางอลิสา สิมะโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เข้ารับรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2561 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ…

X

Right Click

No right click