January 19, 2022

Education Move

การดำเนินนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ของการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่นั้น
ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 101,000 ริงกิตมาเลเซีย ส่วนผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจาก Microsoft และผู้สนับสนุนการแข่งขันอีกหลายราย
2 ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โชว์ศักยภาพคว้ารางวัลระดับนานาชาติ “Bronze Award”
House System หรือระบบบ้าน ที่เป็นมรดกตกทอดจากประเทศอังกฤษที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียนประจำ (Boarding School) ส่งต่อมาถึงโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในไทย รวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ (Wellington…
หลังจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งหนังสั้น FOLLOW YOUR DREAMS ออกมาสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เด็กไทยไม่ทิ้งฝัน และมีสถิติยอดการเข้าชมรวมทุกช่องทางสูงเกือบ 4 ล้านวิวมาแล้ว…
ภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ อีกมากมาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เป็นเรื่องน่ายินดีที่สังคมไทยในปัจจุบันเล็งเห็นความสำคัญของปัญหา “ความไม่เท่าเทียม” และมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยบ่อยครั้งเมื่อวิกฤตโควิด-19 เข้ามาทำให้ปัญหาต่างๆ
ตอบโจทย์การเพิ่มศักยภาพวิศวกรนักบริหารจัดการ และวิศวกรเจ้าของธุรกิจ และเป็นการใช้เวลาในการศึกษาอย่างคุ้มค่า
 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต เผยผลความสำเร็จการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
X

Right Click

No right click