Education Move

เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ ทักษะ สิ่งใหม่ๆ จึงเกิดขึ้นอยู่ตลอด ให้เรานั้นได้สะสมสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เนรมิตรหนัง ฟิล์ม…
นำร่อง ‘วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’ เป็นโมเดลต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
"พนักงานทัพเสริม สร้างเครือข่ายท้องถิ่น ใช้ภาษาจีนและเทคโนโลยีเพิ่มทักษะ"
แวนเทจ (หรือ แวนเทจ มาร์เก็ตส์) โบรกเกอร์ซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายประเภทสำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท ที.ซี.ซี เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทยิบอินซอย จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)…
airasia Super App ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
“การเทรดหุ้น” ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก และมีข้อดีหลากหลาย
ปลัดอว.ย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยดิจิทัลในการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องมุ่งผลิต “มนุษย์ดิจิทัล” และเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในทุกมิติ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม…
X

Right Click

No right click