นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการรักษ์ลำน้ำมูล ปีที่ 15”

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าโครงการจัดการพลาสติกใช้แล้ว

กับโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง”

นายเคนอิจิ ยามาโตะ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิกรุงศรี มอบเงิน 2 ล้านบาท แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 1669 โดยมี เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา (ที่ 4 จากซ้าย) เลขาธิการ สพฉ. รับมอบเงินสนับสนุนปฏิบัติการด้านการแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ณ อาคารสำนักงาน สพฉ. เมื่อเร็วๆ นี้

นางสาวดรัสวันต์ ชูวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบทุนการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่อการประกอบอาชีพ จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท ให้แก่นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมศักยภาพและความสามารถผู้พิการการเคลื่อนไหวในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ภายใต้ “โครงการ EXIM เพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพ” ณ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี วัตสัน ประเทศไทย ผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งในประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่แทนคำขอบคุณทุกการสนับสนุนและทุกความไว้วางใจที่ลูกค้าและพันธมิตรทุกท่านมอบให้วัตสันเสมอมา

ทีมผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รวมพลังทำความดีเพื่อทำตามจุดมุ่งหมายขององค์กร CARE BEYOND SKIN ด้วยการคืนประโยชน์ให้สังคม โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ สถานศึกษาประจำท้องถิ่นที่มีอายุกว่า 96 ปี ด้วยการลงมือซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้น่าอยู่และสดใส เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และเสริมทักษะของเด็กนักเรียนและเยาวชนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ที่ได้แสดงพลังแห่งความสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม ที่เป็นไปตามพันธกิจในการเป็นองค์กรที่ให้การดูแลมากกว่าแค่ผิวพรรณ

 

พนักงานจิตอาสาไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ทำป้ายความรู้ให้แก่โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมวันจิตอาสานี้ เป็นกิจกรรมที่จัดภายใต้ชื่อ CARE BEYOND SKIN (CBS) DAY ซึ่งเป็นโครงการแรกที่ ไบเออร์สด๊อรฟ รณรงค์จัดขึ้นทั่วโลก เพราะต้องการส่งเสริมพันธกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สังคมแห่งความเสมอภาคและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 พนักงานของไบเออร์สด๊อรฟทั่วโลกจะใช้วันทำงานหนึ่งวันเต็ม เพื่อทำจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานเพื่อการกุศลในท้องถิ่น โดยในประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดย

มูลนิธิยุวพัฒน์ จัดเจ็ดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดีในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปและทาสีกำแพง ซ่อมสะพานไม้และที่นั่ง ซึ่งเชื่อมต่อภูมิทัศน์ระหว่างโรงเรียนและป่าชายเลน มีการเขียนป้ายเสริมสร้างความรู้ติดทั่วบริเวณโรงเรียน ตลอดจนการทาสีรั้ว และปลูกต้นไม้โดยรอบ สร้างสนามเด็กเล่น และทาสีลานอเนกประสงค์ นอกจากนี้ พนักงานยังสร้างเสียงหัวเราะให้กับน้อง ๆ นักเรียนด้วยการเล่นเกมด้วยกัน และทำกิจกรรมรักการอ่านกับน้องที่ห้องสมุดของโรงเรียน ปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแสนอร่อยแก่น้อง ๆ อีกด้วย

พนักงานจิตอาสาไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ทำสนามเด็กเล่นใหม่ให้แก่โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ

นางสาวสเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวว่า “กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่คนของไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) ได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ ให้แก่ชุมชนที่ยังต้องการแรงสนับสนุนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม ซึ่งประเทศไทยโรงเรียนถือเป็นศูนย์กลางชุมชนท้องถิ่นที่สำคัญในการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต ที่เรามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างแท้จริง และกิจกรรมวันจิตอาสานี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการทำตามคำมั่นสัญญาและพันธกิจด้านความยั่งยืนอย่าง “CARE BEYOND SKIN” ของเราที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งในด้านความเสมอภาคในสังคม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกบทบาทของเรานอกเหนือจากการดูแลผิวพรรณให้ผู้คนผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ”

สเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ

“เรารู้สึกยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของพนักงานกว่า 200 คนของเราในประเทศไทยทำกิจกรรมจิตอาสาที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบอย่างแท้จริง และขอขอบคุณพันธมิตรของเราอย่าง มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นอย่างมากที่ทำให้กิจกรรมดี ๆ ในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี” นางสาวสเตฟานี กล่าวเสริม

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดยคุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงาน และฝ่ายขายจิตอาสา ของบริษัทฯ ร่วมเดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน ผ่านกิจกรรมปลูกข้าว พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลา เป็ด ไก่ เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ และอาหารสัตว์ ในโครงการ “แผ่นดินทองเพื่อน้องๆ บ้านนานา ปีที่ 16” ณ. มูลนิธิพันธกิจเด็ก และชุมชน บ้านนานา อ. แม่สาย จ. เชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดทำอย่างต่อเนื่อง และช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืน โดยสามารถช่วยสร้างผลผลิตข้าวให้แก่ชุมชน จาก 2,000 ก.ก. ต่อปี เพิ่มสูงขึ้นเป็นกว่า 7,000 ก.ก. ต่อปี

กิจกรรมแผ่นดินทองเพื่อน้องๆ บ้านนานา เป็นกิจกรรมที่ตอกย้ำปรัชญาการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่มุ่งเน้น “การให้โอกาส ไม่ใช่เพื่อการกุศล – Opportunity, not Charity” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนให้เด็กทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข ทั้งยังสามารถแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

รวมทั้งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้หลายๆ ชุมชนของไทย เชื่อว่าทุกคนทำได้ หรือ Know You Can โดยบริษัทฯ พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

X

Right Click

No right click