February 06, 2023

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางขวา) ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 24,747,573 บาท ให้กับนางสาวอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์ (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ แผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน UNHCR

ซึ่งสมาชิกเคทีซีร่วมกันบริจาคสมทบเข้า UNHCR เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ผ่านบัตรเครดิตและใช้คะแนน KTC FOREVER (ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท) ณ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ถนนกรุงเกษม เมื่อเร็วๆ นี้

 

นางสาวอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการแผนกส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน UNHCR กล่าวว่า “สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติก่อตั้งมายาวนานถึง 70 ปี โดยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากเหตุการณ์ในประเทศ เช่น สงคราม หรือความขัดแย้งทำให้ไม่สามารถอยู่ในประเทศตนเองได้ ซึ่งตอนนี้มีจำนวนถึง 82.4 ล้านคน ทั่วโลก ปัจจุบันเราทำงานใน 135 ประเทศ และร่วมงานกับประเทศไทยมานาน 47 ปี

 ความช่วยเหลือจากทุกๆ ฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับ UNHCR มีผู้บริจาคที่มีคุณภาพผ่านบัตรเครดิตเคทีซี แบบต่อเนื่องค่อนข้างมาก จากสถิติพบผู้ที่ตกอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยโดยเฉลี่ยถึง 17 ปี ดังนั้นการบริจาคต่อเนื่องจะช่วยให้เรามีงบประมาณในการช่วยชีวิตผู้ลี้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นช่วยกลุ่มที่เปราะบางเพราะ 80% ของผู้ลี้ภัยคือ ผู้หญิงและเด็ก สำหรับช่องทางการบริจาคผ่านบัตรเครดิตเคทีซีเป็นวิธีที่ง่าย และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน ในอนาคตจะมีโครงการมอบทุนให้กับผู้ลี้ภัยทั่วโลก เพราะมีผู้ลี้ภัยเพียง 3% ที่ได้รับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงวิกฤติด้านมนุษยธรรมล่าสุดในอัฟกานิสถาน เราจึงอยากมอบโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับผู้ลี้ภัยด้วยกัน”

ลาซาด้า ประเทศไทย ผู้นำด้านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ มอบคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อปจำนวน 10 เครื่อง

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี มุ่งมั่นสานต่อโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

มร.มาร์โค เอนนีโล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นำทีมคณะผู้บริหารระดับสูง เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มร.ฮากีม เบ็ญราฮีม ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจพาณิชยกรรม (GC&C) มร.กวิน เจมส์ ลอว์เลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน พร้อมด้วย นางสาวยุวดี งานทวีกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน และคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงาน “CHRISTMAS CHARITY GALA DINNER”  

ซึ่งจัดขึ้นโดย หอการค้าไทย-อิตาเลียน เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์ประจำปี 2022 และเพื่อระดมทุนจัดหารายได้มอบให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ และ มูลนิธิแบ่งปันชีวิต เพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนความเท่าเทียมในสังคม

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เปาโล ดิโอนิซี (H.E. Mr. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้อง คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ทีเอ็มบีธนชาตและอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ประกาศความสำเร็จกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลแห่งปี

กาตาร์ แอร์เวย์ส นำความตื่นเต้นของการแข่งขัน ฟีฟ่า เวิลด์คัพ กาตาร์ 2022™ (FIFA World Cup Qatar 2022™)

ธนาคารแห่งอเมริกาโดยการประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Product Design) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Career and Environmental Development project) แก่นักเรียนและครูจากโรงเรียน 12 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี

รวม 120 คน ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ให้มีทักษะอาชีพที่จำเป็น ตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบการพัฒนาทักษะอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีกรอบการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ และทำงานระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2565

 

ตลอดการอบรมนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้รับความรู้มากมาย ทั้งกิจกรรมการละลายพฤติกรรมผ่านเกมสันทนาการ การให้ความสำคัญของคำว่าทีมเวิรค์หรือการทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นหมู่คณะ การร่วมกันคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น การลงมือทำ และการนำเสนอโครงงานของนักเรียนแต่ละทีมซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน และในอนาคตได้

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยมูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง มีรายงานการเงินประจำปีที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

 

องค์กรหรือผู้สนใจจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่ออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ไลน์แอปพลิเคชัน @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.edfthai.org

ยูโอบี ประเทศไทย และโครงการร้อยพลังการศึกษา ร่วมสร้างอนาคตเด็กไทยด้วยทักษะการเงิน ผ่านหลักสูตรการเงินออนไลน์ UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน

เอไอเอ ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จงานเดิน-วิ่งเทรล AIA One Billion Trail 2022 ประเภททีม 4 คน ครั้งแรกในประเทศไทย บนเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามจากดอยอินทนนท์ถึงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

งานนี้มีนักวิ่งเข้าร่วมพิชิตเป้าหมายกว่า 400 ทีม พร้อมร่วมกันระดมทุนให้กับสภากาชาดไทย เพื่อบริจาคในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย สำหรับช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร แสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี พละกำลัง ความแข็งแกร่งและจิตใจที่ดีอันเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสานต่อพันธกิจ AIA One Billion ที่เอไอเอมุ่งสนับสนุนผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วภูมิภาคเอเชียให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายในปี 2030 ตอกย้ำคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นตัวแทนมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ ทีม AIA S20 ซึ่งชนะเลิศในระยะทาง 100 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเข้าเส้นชัยที่ 16.37 ชั่วโมง โดยพิธีมอบรางวัล AIA One Billion Trail 2022 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “งานเดิน-วิ่งเทรล AIA One Billion Trail 2022 ประเภททีม 4 คนในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยยอดนักวิ่งที่มาร่วมงานกว่า 1,600 คนจากทั่วประเทศ โดยมีทีมที่สมัคร AOB100 จำนวนกว่า 50 ทีม ซึ่งทะลุเป้าหมายของเรา ผมรู้สึกยินดีที่งานวิ่งของเราสามารถจูงใจให้คนหันมาออกกำลังกาย ฟิตซ้อมร่างกายเพื่อลงแข่งขัน และตั้งเป้าหมายให้กับตนเองที่จะพิชิตความท้าทายเหล่านั้น รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนดูแลสุขภาพอย่างจริงจังในระยะยาว ตลอดจนสามารถยกระดับงานวิ่งเทรลของไทยให้ทัดเทียมระดับสากล และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เอไอเอได้เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง หลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดที่ผ่านมา พร้อมได้พาเหล่านักวิ่งทุกคนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ในการวิ่งท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดเส้นทางจากดอยอินทนนท์ถึงดอยสุเทพ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน ตลอดจนได้พัฒนาขีดความสามารถด้านพละกำลัง ความอดทน และความสมานสามัคคีกันในทีม”

สำหรับผลการแข่งขันการเดิน-วิ่งเทรล AIA One Billion Trail 2022 ในแต่ละระยะทาง ได้แก่

· AOB100 ระยะทาง 100 กิโลเมตร ได้แก่ ทีม AIA S20 ด้วยเวลา 16.37 ชั่วโมง

· AOB50 ระยะทาง 50 กิโลเมตร ได้แก่ ทีม Snailgang ด้วยเวลา 10.10 ชั่วโมง

· AOB25 ระยะทาง 25 กิโลเมตร ได้แก่ ทีม Choomthong24 ด้วยเวลา 3.51 ชั่วโมง

· AOB10 ระยะทาง 10 กิโลเมตร ได้แก่ ทีม Rouy K ด้วยเวลา 1.47 ชั่วโมง

ในนามของเอไอเอ ประเทศไทย ผมขอแสดงความยินดีกับนักวิ่งเทรลทุกทีมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับโล่รางวัล และรางวัลพิเศษต่าง ๆ จากเอไอเอและพันธมิตรของเรา รวมถึงขอขอบคุณนักวิ่งเทรลทุกท่านที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน AIA One Billion Trail 2022 เรายังคงไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามจุดมุ่งหมายของเรา” นายนิคฮิล กล่าวทิ้งท้าย

AIA One Billion Trail 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากสภากาชาดไทย และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงบริษัท กู๊ดดีบอกซ์ จำกัด ในการออกแบบเส้นทางวิ่งเทรลที่ผ่านธรรมชาติอันสวยงาม ทั้งนี้ งานวิ่งเทรลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ AIA One Billion ที่มุ่งมั่นช่วยดูแลและสนับสนุนด้านการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของทุกคนซึ่งเป็นการต่อยอดคำมั่นสัญญาของเรา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ ขยายไปสู่ผู้คนทั่วไปที่ไม่ใช่เฉพาะลูกค้าเอไอเอเท่านั้น รวมถึงความพร้อมที่จะเป็นผู้นำด้าน ESG เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล ในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม พร้อมส่งต่อน้ำใจไปยังเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสในด้านการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการของสภากาชาดไทย เพื่อช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภูมิภาคเอเชียในอนาคต

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยกต้นแบบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ตามหลัก BCG Economy Model  

X

Right Click

No right click