January 28, 2022
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

Observation

จุดพลิกผัน: มีความคับคั่งของจราจรทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงบ้านเรือนผู้คน ที่เป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านเรือนเหล่านั้น (ที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความบันเทิงหรือการสื่อสาร) ถึงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (ของปริมาณจราจรทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าสู่บ้านเรือนทั้งหมด) ภายในปี…
จุดพลิกผัน: มีจำนวนเซนเซอร์ถูกเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตครบ 1 ล้านล้านตัว ภายในปี 2025: 89 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น เมื่อความสามารถของการประมวลผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ราคาของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ลดลง…
จุดพลิกผัน: มีคนที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ได้รับการสนับสนุนจากโฆษณา) เป็นจำนวนถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2025: 91…
จุดพลิกผัน: มีจำนวนประชากรใช้สมาร์ตโฟนมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรโลก ภายในปี 2025: 81 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันนี้จะเกิดขึ้นภายในปีนั้น ในปี…
จุดพลิกผัน: มีจำนวนประชากรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นประจำประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2025: 79 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น การประมวลผลเริ่มเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ทุกวันมากขึ้น และอำนาจของการประมวลผลกลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายแก่คนทั่วไปอย่างไม่เคยมีมาก่อน…
จุดพลิกผัน: มีจำนวนเสื้อผ้าที่คนสวมใส่ ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ (ของจำนวนเสื้อผ้าทั้งหมดในตลาดโลก) ภายในปี 2025: 91 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผัน …
จุดพลิกผัน: มีจำนวนแว่นมองใกล้หรือแว่นตาสำหรับอ่านหนังสือที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ (ของแว่นทั้งหมดที่มีการใช้งานอยู่ในโลก) ภายในปี 2025: 86 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น กูเกิลกลาส…
จุดพลิกผัน: ปีที่จะมีจำนวนคนซึ่งมีตัวตนดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ตครบ 80 เปอร์เซ็นต์ (ของจำนวนมนุษยชาติทั้งหมด) ภายในปี 2025: 84 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดภายในปีนั้น วิวัฒนาการของการมีตัวตนอยู่ในโลกดิจิทัล…
ทุกๆ วัน มีหนังสือออกใหม่จำนวนมาก ทว่า หนังสือที่คู่ควรมีไว้เพื่ออ่านจริงจัง อ่านแล้วอ่านอีก อ่านแล้วคิดตามและคิดแย้ง อ่านแล้วยั่วให้อยากรู้ต่อ แล้วก็เก็บไว้บนหิ้งเพื่ออ้างอิง หวนกลับไปหาอีกเมื่อคิดถึงหรือต้องการในอนาคตนั้น…
เทคโนโลยีที่สามารถฝังลงไป ในร่างกายมนุษย์ (Implantable Technologies) จุดพลิกผัน: ถือเอาปีที่มีการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถปลูกถ่ายเข้าสู่ร่างกายได้สำเร็จเป็นครั้งแรก คิดว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2025: 82 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นในปีนั้น…
Page 3 of 4
X

Right Click

No right click