February 06, 2023

New News

NSI นำสินประกันภัย ห่วงคนไทยเป็นไข้เลือดออกหน้าฝน ออกกรมธรรม์คุ้มครองชดเชยรายได้แบบเหมาจ่าย เพื่อให้คนไทยมีหลักประกันความเสี่ยงในราคาประหยัด เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 99 บาท มีความคุ้มครองให้เลือกถึง 5…
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ประธานเจ้าที่บริหาร ฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร (กลาง) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาฝ่ายขาย ภูมิภาคนครหลวง…
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน “ประชารัฐรวมใจ คัดสรร OTOP Select 2019” ร่วมกับ 24 พันธมิตรจากภาครัฐ…
ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทิพยประกันภัย ร่วมกับ ฟอร์ด สบชัย…
ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานกรรมการเครือเบทาโกร (ขวา) พร้อมด้วย นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน…
รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ตัวแทน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก​ โดยนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ…
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสิน ปรับลดค่าบริการของธนาคารในการขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate ) ผ่านธนาคารที่ร่วมโครงการ เป็นกรณีพิเศษ ระยะเวลา 7…
พฤกษา ผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจอสังหาฯ ไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ชู “PRUKSA Living Tech” เทคโนโลยีที่ยกระดับการอยู่อาศัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง…
นายป้อมเพชร รสานนท์ (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัวทีมสินเชื่อรถยนต์ ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ธนาคารธนชาตครองความเป็นที่…
สมิติเวชฉลองครบรอบ 40 ปี เปิด โรงพยาบาลญี่ปุ่น สมิติเวช โรงพยาบาลญี่ปุ่นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน (First Japanese hospital…
X

Right Click

No right click